Code Preview:

<div
id="bileto-widget"povinné
data-client-id="*****"povinné; náš tým dodá konkrétní hodnotu
data-client-secret="*****"povinné; náš tým dodá konkrétní hodnotu
data-application-id="*****"povinné; náš tým dodá konkrétní hodnotu
data-language="cs"nepovinné (je rozpoznáno automaticky); aktuálně podporujeme pouze hodnoty cs nebo en
data-calendar-line-count="7"nepovinné (výchozí je 7); maximální počet polí rychlé volby data - snižuje se podle velikosti widgetu; tlačítko kalendáře je vždy viditelné
data-time-filterpřepínač pro zobrazení pole pro výběr času

data-return-trip-filterpřepínač pro zobrazení checkboxu volby zpáteční cesty

Pro předvyplnění pole Odkud je potřeba zadat následující
data-from="Praha"textová hodnota pole, která bude zobrazena
data-from-station-id="*****"konkrétní hodnota použitá při hledání; náš tým dodá konkrétní hodnotu

Pro předvyplnění pole Kam je potřeba zadat následující
data-to="Praha"textová hodnota pole, která bude zobrazena
data-to-station-id="*****"konkrétní hodnota použitá při hledání; náš tým dodá konkrétní hodnotu

Pro hledání v konkrétním čase nebo předvyplnění pole času:
data-time="08:00:00"formát musí být dodržen - HH:MM:SS

Pro přednastavení konkrétního dne v týdnu (výchozí je aktuální den):
data-weekday="monday"
Pro změnu text tlačítka pro vyhledání spojení:
data-button-submit-label="Koupit"
></div>
<script type="application/javascript" src="https://widget.bileto.com/widget.js"></script>

Pokud používáte prohlížeč Google Chrome, je možné celý výše uvedený kód označit kurzorem myši a zkopírovat - poznámky a vysvětlivky budou odstraněny.